Reprezentacinių Šiaulių miesto renginių finansavimas

Neįgaliųjų socialinės integracijos per Kūno kultūrą ir sportą lėšų paskirstymas

Sporto plėtros programos lėšų paskirstymas

Premijų skyrimas perspektyviausiems sportininkams