Bendrasis ugdymas

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis

Vaikų dienos centrų finansavimas

Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir mokinių skaičius

Kitos švietimo veiklos

Neformalusis suaugusiųjų švietimas finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis

Savivaldybės studijų parama (Studijų paramą gaunančių studentų (mokinių) skaičius)

STEAM ir STEAM JUNIOR programos