Sveikatinimo projektų finansavimas

Reprezentacinių Šiaulių miesto renginių finansavimas

NVO ir bendruomenės stiprinimo projektų finansavimas

NVO finansuoti aplinkosauginio švietimo projektai

Neįgaliųjų socialinės integracijos per Kūno kultūrą ir sportą lėšų paskirstymas

Sporto plėtros programos lėšų paskirstymas

Premijų skyrimas perspektyviausiems sportininkams

Jaunimo iniciatyvų finansavimas

NVO finansuoti projektai

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymas