Leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius

Išduotų leidimų želdinių tvarkymui registras

Miesto renginiai