Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių tyrimai

NO3N mg/l (N) – nitratai
NH4N mg/l (N) – amonio azotas
N mg/l – bendras azotas
PO4P mg/l – fosfatai
P mg/l – bendras fosforas
BDS mg/l – organinės medžiagos
02 mg/l – prisotinimas deguonimi

Sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius

Sąrašas daugiabučių namų, kurių balkonuose, terasose ir lodžijose, draudžiama rūkyti

Sąrašas daugiabučių namų, kuriuose planuojami statybos, remonto, montavimo darbai

Bendrasis ugdymas

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis

Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartys

Mechanizuotai barstomos gatvės ir jų priežiūros lygiai

* – gatvės, kuriose vyksta visuomeninis autobusų ir/ar maršrutinių taksi eismas

Šiaulių miesto gatvės

Išduotų leidimų želdinių tvarkymui registras

Miesto renginiai