Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia

Neįgaliųjų socialinės integracijos per Kūno kultūrą ir sportą lėšų paskirstymas