Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių tyrimai

NO3N mg/l (N) – nitratai
NH4N mg/l (N) – amonio azotas
N mg/l – bendras azotas
PO4P mg/l – fosfatai
P mg/l – bendras fosforas
BDS mg/l – organinės medžiagos
02 mg/l – prisotinimas deguonimi

Kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore

Duomenis teikia Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris

Ribinė vertė 50 µg/m3


Kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore

Duomenis teikia Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris

NVO finansuoti aplinkosauginio švietimo projektai