Šilumos ir karšto vandens kainos

Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais kainos

*Personalizuota elektroninė laikmena – elektroninė laikmena, skirta atsiskaityti už važiavimą miesto autobusais, į kurią įkelti asmens duomenys ir nuotrauka (jeigu keleivis neturi dokumento, suteikiančio teisę į lengvatą, – su nuotrauka).
** Terminuotas kartinis bilietas. Vežėjui kompensuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašu.


*** Nuo 2018 m. lakričio 13 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) globojamiems vaikams.

Iki 2018 m. lapkričio 12 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) vaikams, netekusiems tėvų globos ir gyvenantiems šeimynose, bendruomenės namuose, pas socialinius globėjus, šeimose.


****Šiaulių miesto gyventojams, sukakusiems 70 metų amžiaus**


*****Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus pagal centrų pateiktus sąrašus


******Šiaulių miesto gyventojams:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

 

******* Nuo 2021 m. birželio 1 d. atsiskaitant mobiliąja programėle ir per kalendorinį mėnesį pažymėjus kelionių už žemiau nurodytas sumas, vienos kelionės (vienkartinis) elektroninis bilietas automatiškai tampa terminuotu kalendoriniu mėnesiniu elektroniniu bilietu:
1) kai pažymima kelionių, nesinaudojant nuolaida, už 27,60 Eur;
2) kai pažymima kelionių, naudojantis 50 proc. nuolaida, už 13,80 Eur;
3) kai pažymima kelionių, naudojantis 80 proc. nuolaida, už 5,52 Eur.