Ekonomika ir verslas

Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų santykiniai finansiniai rodikliai

Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų turto, nuosavybės ir pelno rodikliai

*Personalizuota elektroninė laimena – elektroninė laikmena, skirta atsiskaityti už važiavimą miesto autobusais, į kurią įkelti asmens duomenys ir nuotrauka (jeigu keleivis neturi dokumento, suteikiančio teisę į lengvatą, – su nuotrauka).
** Terminuotas kartinis bilietas


*** Nuo 2018 m. lakričio 13 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) globojamiems vaikams.

Iki 2018 m. lapkričio 12 d.
Gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus**;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis**;
3) socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus;
4) vaikams, netekusiems tėvų globos ir gyvenantiems šeimynose, bendruomenės namuose, pas socialinius globėjus, šeimose.


****Šiaulių miesto gyventojams, sukakusiems 70 metų amžiaus**


*****Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus pagal centrų pateiktus sąrašus


******Šiaulių miesto gyventojams:
1) asmenims, sukakusiems 75 metų amžiaus;
2) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

Keleivių vežimo 2015-10-01 iki 2016-06-30