Biudžetinių įstaigų valdomas nekilnojamasis turtas

Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (būstų) panaudos sutartys

Administracinių nusižengimų bylos

Užregistruotos administracinių nusižengimų teisenos pagal Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia

Kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore

Duomenis teikia Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris

Ribinė vertė 50 µg/m3


Savivaldybei priklausančio negyvenamojo nekilnojamojo turto panaudos/nuomos/patikėjimo sutartys

Biudžetinių įstaigų negyvenamųjų patalpų panaudos/nuomos sutartys

NVO finansuoti aplinkosauginio švietimo projektai

Įgyvendinti investicijų projektai (2016 – 2023 m.)

Duomenis teikia Projektų valdymo skyrius