Vidaus auditas

*Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena nėra baigta, nes iki nurodytos datos nepasibaigęs rekomendacijų įgyvendinimo terminas. Šių rekomendacijų įgyvendinimas stebimas einamaisiais metais.