Verslo liudijimų kainos

Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų rūsių bei jų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus vykdomai veiklai, sąrašas

  • išskyrus Alytaus m., Marijampolės m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos m., Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas

Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, rūšių ir jų dydžių sąrašas