Laisvos vietos lopšeliuose-darželiuose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų ir grupių skaičius