Laisvos vietos lopšeliuose darželiuose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Laisvos vietos bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pastabos:

  1. Duomenys atnaujinami kiekvieną penktadienį.
  2. I modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 4 val.)
  3. II modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 6 val. 36 min.)
  4. III modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 10 val. 30 min.)

Vaikų ir grupių skaičius