Švietimas

INFORMACIJA APIE ŠVIETIMĄ ŠIAULIŲ MIESTE
1. Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo paslaugas mieste teikia 30 savivaldybės lopšelių-darželių, 2 specialiosios mokyklos,7 nevalstybinės švietimo įstaigos.
32 savivaldybės pavaldumo įstaigas lanko 4757 vaikai nuo 0 iki 6 m. amžiaus vaikų (2020 m. rugsėjo 1 d. duomenys).
Šiaulių miesto ikimokyklinio amžiau vaikų ugdymas nevalstybinėse švietimo įstaigose iš dalies finansuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis (70 Eur vieno mėnesio ugdymo reikmėms kiekvienam vaikui). Paskutiniuosius trejus metus šiauliečių vaikų skaičius nevalstybinėse švietimo įstaigose daugėja: 2016 m. – 169 vaikai, 2017 m. – 207 vaikai, 2018 m. – 254 vaikai, 2020 m. – 492.

2. Bendrasis ugdymas
Mieste veikia 32 bendrojo ugdymo mokyklos: 10 gimnazijų (9-12 klasės), 14 progimnazijų (1-8 klasės), 2 pradinės mokyklos (1-4 klasės), 4 specialiosios mokyklos, jaunimo mokykla (5-10 klasės) ir suaugusiųjų mokykla (1-12 klasės). Dviejose nevalstybinėse švietimo įstaigose vykdoma pradinio ugdymo programa (1-4 klasės).

3. Neformalusis švietimas
Savivaldybės lėšomis išlaikomos 8 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (1-oji muzikos mokykla, Dainų muzikos mokykla, „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Dailės mokykla, Jaunųjų gamtininkų centras, Jaunųjų technikų centras, Jaunųjų turistų centras, Moksleivių namai), kuriose po pamokų ugdosi daugiau nei 3600 vaikų. Dviejose bendrojo ugdymo mokyklose („Juventos“ ir Gegužių progimnazijose) įsteigti neformaliojo ugdymo skyriai.

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis

Laisvos vietos lopšeliuose-darželiuose nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pastabos:

1. Informacija atnaujinama kiekvieną pirmadienį.

 

Laisvos vietos bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pastabos:

  1. Duomenys atnaujinami kiekvieną penktadienį.
  2. I modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 4 val.)
  3. II modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 6 val. 36 min.)
  4. III modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 10 val. 30 min.)

Neformalusis suaugusiųjų švietimas finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis

Savivaldybės studijų parama (Studijų paramą gaunančių studentų (mokinių) skaičius)

STEAM ir STEAM JUNIOR programos