Ikimokyklinis ugdymas

Laisvos vietos lopšeliuose darželiuose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Laisvos vietos bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pastabos:

  1. Duomenys atnaujinami kiekvieną penktadienį.
  2. I modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 4 val.)
  3. II modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 6 val. 36 min.)
  4. III modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 10 val. 30 min.)

Vaikų ir grupių skaičius

Mokinių skaičius

Bendrasis ugdymas

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis

Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir mokinių skaičius

Kitos švietimo veiklos

Neformalusis suaugusiųjų švietimas finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis

Savivaldybės studijų parama (Studijų paramą gaunančių studentų (mokinių) skaičius)

STEAM ir STEAM JUNIOR programos