Socialinis būstas

Informacija bus atnaujinta iki 2022-06-01

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymas