Nemokamas mokinių maitinimas

Parama mokinio reikmenims įsigyti

Išmokų vaikams mokėjimas

Piniginė socialinė parama

Tikslinių kompensacijų mokėjimas