Savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto panaudos/nuomos sutartys