Šiaulių miesto žemėlapis
Išorinės vaizdinės reklamos leidimų išdavimas
Šiaulių miesto pramoninio parko investicinis žemėlapis
Šiaulių miesto turizmo žemėlapis
Išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas
Šiaulių miesto bendrasis planas
Miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu – ekologiniu požiūriu žemėlapis
Šiaulių miesto triukšmo žemėlapis
Miesto rinkiminių apylinkių apygardų ribos
Planuojami ir vykdomi darbai miesto gatvėse
Šiaulių miesto transporto specialusis planas
Miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros spec. plano keitimo sprendiniai
Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo spec. planas
Šiaulių miesto investicinių projektų žemėlapis
Prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimo žemėlapis
Mieste vykdomi ir planuojami projektai bei viešųjų erdvių tvarkymas

Daugiau…