Įgyvendinti investicijų projektai (2016 – 2023 m.)

Duomenis teikia Projektų valdymo skyrius

Įgyvendinti investicijų projektai (iki 2015 m.)