Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

Parama aukštos kvalifikacijos specialistams

Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų rodikliai

Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų santykiniai finansiniai rodikliai

Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių / įstaigų turto, nuosavybės ir pelno rodikliai

Šilumos ir karšto vandens kainos

 

Kainos nurodytos be PVM.
Gyventojams PVM – 9 proc.;
Kitiems vartotojams PVM – 21 proc.

Verslo liudijimų kainos

Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų rūsių bei jų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus vykdomai veiklai, sąrašas

  • išskyrus Alytaus m., Marijampolės m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos m., Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas

Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, rūšių ir jų dydžių sąrašas

Nekilnojamo turto mokestis

Žemės nuomos mokestis

* – Žemės vertė, apskaičiuota pagal einamų metų sausio 1 d. taikytus žemės vertės žemėlapius

Žemės mokestis