Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius

Gyventojų, įtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, skaičius

Gimusių ir mirusių skaičius


Santuokos ir ištuokos