Tarybos narių posėdžių lankomumas

Duomenis teikia Tarybos ir mero sekretoriatas