Tarybos narių darbo laikas ir atlyginimas

Duomenis teikia Tarybos ir mero sekretoriatas