Tarybos narių atlyginimai

Duomenis teikia Tarybos ir mero sekretoriatas