NVO ir bendruomenės stiprinimo projektų finansavimas

Nekilnojamo turto mokestis

Žemės nuomos mokestis

* – Žemės vertė, apskaičiuota pagal einamų metų sausio 1 d. taikytus žemės vertės žemėlapius

Žemės mokestis

Jaunimo iniciatyvų finansavimas

NVO finansuoti projektai