Savivaldybės darbuotojų skaičius, atlyginimai

Dirbančiųjų skaičius pagal amžių ir lytį

ĮSTAIGA Amžiaus grupės (m.) / Lytis Vidutinis darbuotojų amžius
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 ir vyresni Iš viso
vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 0 0 0 0 3 10 1 23 7 28 4 28 8 26 11 28 5 39 8 24 1 3 48 209 47