Leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius