Kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore

Duomenis teikia Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris