Įgyvendinti investicijų projektai (2016 – 2023 m.)

Duomenis teikia Projektų valdymo skyrius