Įgyvendinti investicijų projektai (2016 – 2024 m.)

Duomenis teikia Projektų valdymo skyrius