Bendrasis ugdymas

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis