Mokinių skaičius 2022-09-01 mokinių registro duomenys.