Surašyta administracinių nusižengimo (AN) protokolų pagal