Kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos tyrimai aplinkos ore

Ribinė vertė 50 µg/m3