Laisvos vietos lopšeliuose-darželiuose nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Pastabos:

  1.  * Vaikai priimami į švietimo įstaigą pateikus pažymą dėl ugdymosi specialiosios (sanatorinės) paskirties švietimo įstaigoje ar grupėje.
  2. ** Lopšelyje-darželyje „Sigutė“ yra dvi lopšelio grupės, iš jų į vieną vaikai priimami nuo 0 iki 1 metų
  3. Informacija atnaujinama kiekvieną pirmadienį.